Toekomst
bestendig,
flexibel en betaalbaar

Ons doel

Ons doel

De toekomst van de sociale werkvoorziening in de regio Almelo is in beweging. Het  nadenken hierover is niet nieuw. Maar de afname van het aantal SW-medewerkers (minder instroom en pensioenen), vermindering van de rijksubsidies en een aantal grote uitdagingen binnen het sociale domein, maken dat kijken naar de toekomst weer actueel is. Om ervoor te zorgen dat de mensen, waar de gemeenten verantwoordelijkheid voor hebben, ook de komende jaren baanzekerheid, loonzekerheid en goede zorg behouden. Toekomstbestendig, flexibel en betaalbaar. De zoektocht richt zich op een vernieuwde aanpak, die recht doet aan de sociale taken, maar ook ruimte geeft aan regionale verschillen.

Geen aandeelhouder meer

Nadenken over de toekomst van Sociale Werkvoorziening in de regio Almelo is niet nieuw. Een paar jaar geleden hebben de gemeenten al besloten na 2021 geen aandeelhouder meer te willen zijn van Soweco en dat de Gemeenschappelijke Regeling moet worden afgebouwd. Bovendien is toen besloten dat Soweco moest transformeren naar een maatschappelijke onderneming. Dat proces is in volle gang en gaat ook door tot 1 januari 2021.

Kiezen is sociaal

Aanvullend wordt nu nog een scenario uitgewerkt. De mogelijkheden worden in beeld gebracht, waarbij de gemeenten meer zelf regie hebben op de inzet van de eigen inwoners met een arbeidsbeperking. En organisatievormen, die toekomstbestendig, flexibel en betaalbaar zijn. Passend bij de lokale verschillen en behoeften van de zes gemeenten. Uitgangspunt daarbij is dat de talenten en capaciteiten van de betrokken medewerkers optimaal tot hun recht komen. En waarbij lokale werkgevers nog sterker hun steentje bijdragen. Onderzocht wordt ook of het effectiever is om per gemeente één werkgeversbenadering te hebben voor alle doelgroepen rondom het thema “werk en inkomen.” Nu doet de gemeente een deel van deze detacheringen en Soweco ook. Verder wordt in kaart gebracht op welke manier een voorziening voor “beschut binnen werken” het beste kan worden georganiseerd. De samenwerkende gemeenten kiezen niet voor een afwachtende houding, maar willen vroegtijdig belangrijke keuzes maken. Dat is ook in het belang van de medewerkers van Soweco. Voor hen geldt: welke richting ook wordt gekozen, zij behouden de zekerheid van een baan, arbeidsvoorwaarden en goede begeleiding en zorg.