Overzicht stappen en besluitvorming sinds 2014

Nadenken over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening in de regio Almelo is niet nieuw. In de afgelopen jaren stond het gesprek rondom Soweco al regelmatig op de agenda. In een kort overzicht zijn de genomen stappen en besluitvorming op een rij gezet.

Klik hier voor het feitenrelaas