Alle documenten in één overzicht

De gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Tubbergen willen vanaf 2021 zelf de begeleiding en zorg van de SW-medewerkers, die nu bij Soweco werken, toekomstbestendig organiseren. Dat geldt ook voor de begeleiding en plaatsing van de andere doelgroepen uit de Participatiewet, dat nu gedeeltelijk door Soweco wordt uitgevoerd. Deze manier van werken leidt tot nog meer aandacht en betere zorg voor de eigen inwoners. En tot een nog hechter samenspel met het lokale bedrijfsleven, om samen een volgende stap te zetten naar een inclusieve samenleving.

Om deze stap te kunnen zetten, hebben alle gemeenten, mede op basis van het bouwstenenrapport van Iroko, een eigen lokale uitvoeringsstrategie op hoofdlijnen uitgewerkt. Alle zes colleges hebben daarmee deze week unaniem ingesteld. Met als belangrijke uitgangspunten dat er voor de medewerkers van Soweco in hun huidige werksituatie zo min mogelijk verandert. En dat de gemeenten graag gebruik willen blijven maken van de kennis en ervaring van de stafmedewerkers van Soweco. De gemeenten werken verder aan de in 2017 afgesproken afbouw van de Gemeenschappelijke Regeling. Ook willen ze per 2021 geen aandeelhouder worden van de Maatschappelijke Onderneming Soweco.

De plannen zijn donderdagavond 17 oktober toegelicht tijdens den radenbijeenkomst. Op deze pagina treft u de links aan naar alle documenten.

Klik hier voor de inleidende notitie, waarin het DB haar visie toelicht

Klik hier voor de Factsheet met verkorte uitleg

Klik hier voor het bouwstenenrapport van Iroko

Klik hier voor de achtergrondinformatie bij de verkenning van het voorkeursscenario

Klik hier voor de lokale strategie van de gemeente Almelo

Klik hier voor de lokale strategie van de gemeente Twenterand

Klik hier voor de lokale strategie van de gemeente Rijssen-Holten

Klik hier voor de lokale strategie van de gemeente Wierden

Klik hier voor de lokale strategie van de gemeente Hellendoorn

Klik hier voor de lokale strategie van de gemeente Tubbergen