Gemeenten gaan graag in gesprek met staatssecretaris Van Ark

Staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken en werkgelegenheid is van harte welkom voor een gesprek met de zes gemeenten, die op dit moment samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Soweco. Dat zegt het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR in reactie op de motie, die vandaag in de Tweede Kamer is aangenomen.

“Natuurlijk willen we haar graag spreken”, zegt het DB. “Dan kunnen we haar (en via haar ook de Tweede Kamer) geruststellen dat we in de regio Almelo juist serieus werk maken van de inclusieve samenleving, waar zoveel mogelijk mensen, op basis van talenten, meedoen in normale banen en in het normale bedrijfsleven. En niet apart worden gezet in een WsW-hokje. Dat is ook volledig in lijn met de Participatiewet, die de Tweede Kamer zelf heeft vastgesteld en die we als gemeenten met overtuiging uitvoeren.”

Toekomstbestendig

“We zullen de staatssecretaris ook laten zien dat we in deze regio streven naar duidelijkheid en rust voor de mensen, die nu bij Soweco werken. Zij hebben er recht op dat de politiek in hun belang toekomstbestendige keuzes maakt. De discussie loopt al jaren en dat geeft steeds weer onzekerheid. Waarbij we heel zorgvuldig omgaan met hun belangen. Ze houden de zekerheid van baan, blijven zoveel mogelijk werken op de plek  waar ze nu zitten en behouden alle rechten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, goede zorg en begeleiding.”

Infrastructuur

“En voor ons als DB is het vanzelfsprekend dat de kennis en ervaring (infrastructuur) van het huidige Soweco onmisbaar is bij het toekomstbestendige uitvoeringsmodel dat we nu onderzoeken.”

Klik hier voor de motie, die in de Tweede Kamer is aangenomen.