Goed gesprek met medewerkers staatssecretaris Van Ark

Op 5 december vond een open en plezierig gesprek plaats met twee adviseurs van staatssecretaris Tamara van Ark. “We hebben via hen de staatssecretaris  kunnen geruststellen dat we in de regio Almelo juist serieus werk maken van de inclusieve samenleving, waar zoveel mogelijk mensen, op basis van talenten, meedoen in normale banen en in het normale bedrijfsleven. En niet apart worden gezet in een WsW-hokje. Dat is ook volledig in lijn met de Participatiewet, die de Tweede Kamer zelf heeft vastgesteld en die we als gemeenten met overtuiging uitvoeren”, stelt het DB van Soweco, waarin de wethouders van 6 gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Toekomstbestendig

“We konden de staatssecretaris ook laten zien dat we in deze regio streven naar duidelijkheid en rust voor de mensen, die nu bij Soweco werken. Zij hebben er recht op dat de politiek in hun belang toekomstbestendige keuzes maakt. De discussie loopt al jaren en dat geeft steeds weer onzekerheid. Waarbij we heel zorgvuldig omgaan met hun belangen. Ze houden de zekerheid van baan, blijven zoveel mogelijk werken op de plek  waar ze nu zitten en behouden alle rechten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, goede zorg en begeleiding.”

 Infrastructuur blijft behouden

“En voor ons als DB is het vanzelfsprekend dat de kennis en ervaring (infrastructuur) van het huidige Soweco onmisbaar is bij het toekomstbestendige uitvoeringsmodel dat we nu onderzoeken.”

Gemeenten gaan erover

Door de beide adviseurs van het ministerie werd nogmaals bevestigd dat het aan de gemeenten is om te bepalen hoe zijn de uitvoering van de sociale werkvoorziening in de regio Almelo willen organiseren.

Lees hier de brief van de staatssecretaris aan de Kamer, met een terugkoppeling van het gesprek.